Форма входу

Пошук

Украина онлайн
Неділя, 16.06.2019, 09:32
Вітаю Вас Гість | RSS
Третейскьий суд
Головна | Реєстрація | Вхід
Положения


Положения

Третейский суд ЮК "Принцип". 

Скачать документ

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО ЗБОРИ ТА ВИТРАТИ
ПОСТIЙНО ДIЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ
ПРИ ЮРИДИЧНІЙ КОРПОРАЦІЇ «ПРИНЦИП»
(нова редакція) м. Київ 2010 р.

Стаття 1. Загальні положення.
Це Положення є невід’ємною частиною Регламенту Комерційного постійно діючого третейського суду (далі - Третейського суду).

До складу зборів та витрат, пов’язаних з вирішенням третейського спору Третейським судом належать:
1) реєстраційний та третейський збір, розмір, строки та порядок сплати якого визначаються цим положенням;
2) витрати, понесені суддями у зв'язку з участю у третейському розгляді, у тому числі документально підтверджені витрати, понесені суддями на оплату проїзду до місця вирішення спору;
3) витрати, пов’язані з оплатою послуг експертів, перекладачів, якщо такі були запрошені чи призначені для участі в третейському розгляді;
4) витрати, пов’язані з оглядом i дослідженням речових та письмових доказів;
5) витрати понесені свідками в зв’язку з участю в судовому засіданні;
6) витрати, пов’язані з оплатою стороною, на користь якої було прийнято рішення Третейського суду, послуг представника, пов’язаних з наданням правової допомоги;
7) iншi витрати, підтверджені документально та безпосередньо пов’язані з розглядом спору у Третейському суді.
Витрати, зазначені у пунктах 2 — 5 частини другої цієї статті, під час третейського розгляду несе Позивач, або сторона, яка користується послугами представника, або подала клопотання про виклик свідків, експертів, перекладачів, огляд i дослідження речових та письмових доказів у їх місцезнаходженні.
Третейський суд може прийняти рішення про здійснення витрат, пов’язаних з викликом свідків, експертів, перекладачів, огляд i дослідження речових та письмових доказів у їх місцезнаходженні та інше, з наступним їх стягненням із сторін спору в порядку, визначеному цим Положенням, про що зазначається в рішенні чи ухвалі Третейського суду.

Стаття 2. Реєстраційний та третейський збір та порядок його сплати.
Реєстраційний збір – це єдиноразовий платіж, який сплачується Позивачем при поданні позовної заяви до Третейського суду. Даний збір є безповоротнім.
Розмір реєстраційного збору становить:
- для фізичних осіб – 190 грн.
- для юридичних осіб – 500 грн.
Сплата реєстраційного збору проводиться на Розрахунковий рахунок засновника Третейського суду – Юридичної корпорації «Принцип»:

26002038384900 в АТ "УкрСиббанк" м. Харків
МФО 351005
код ЄДРПОУ 32373007
отримувач - Юридична корпорація «Принцип»
з зазначенням призначення платежу: "Реєстраційний збір за подання позовної заяви (найменування Позивача) до (найменування Відповідача) про (вказівка на предмет позову).

До позовної заяви обов’язково додається квитанція (платіжне доручення) про сплату реєстраційного збору.
Реєстраційний збір у випадках подання позову про стягнення сум неповернутих споживчих кредитів чи стягнення заборгованості за надані комунальні платежі становить 50 грн.
Третейський збір та витрати — це платіж, який справляється по кожній прийнятій до розгляду справі для покриття загальних витрат, пов’язаних з діяльністю Третейського суду.
Розмір Третейського збору чи витрат визначається Головою Третейського суду за правилами даного положення. Ухвала (Повідомлення) про розмір збору направляється на адресу Позивача, який підлягає сплаті протягом 5 днів з дати його отримання.
До надходження третейського збору чи витрат в розмірі, що вказаний в ухвалі (Повідомленні), на рахунок Юридичної корпорації «Принцип», справа в Третейському суді залишається без руху.

Сплата третейського збору та витрат проводиться на Розрахунковий рахунок засновника Третейського суду – Юридичної корпорації «Принцип»:

26002038384900 в АТ "УкрСиббанк" м. Харків
МФО 351005
код ЄДРПОУ 32373007
отримувач - Юридична корпорація «Принцип»
з зазначенням призначення платежу: "Третейський збір за подання позовної заяви (найменування Позивача) до (найменування Відповідача) про (вказівка на предмет позову).
Розмір третейського збору залежить від ціни позову та розраховується таким чином:

 

Сума позову в грн.

Третейський збір в грн.

до 50 000

5 % вiд цiни позову, але не менше нiж 1000

від 50 001 до 250 000

3 % вiд ціни позову чи вартості майна

від 250 001 до 500 000

2,5 % від ціни позову чи вартості майна

від 500 001 до 750 000

2 % від ціни позову чи вартості майна

від 750 001 до 1 000 000

1,5 % від ціни позову чи вартості майна

від 1 000 001 і вище

1% від ціни позову чи вартості майна

 

 


Розмір третейського збору при розгляді немайнових спорів:
- для фізичних осіб – 900 грн.;
- для юридичних осіб – 4 900 грн.

Розмір третейського збору у випадках подання позову про стягнення сум неповернутих споживчих кредитів чи стягнення заборгованості за надані комунальні платежі, якщо сума позову не перевищує 50 000 грн., становить 5% від ціни позову, але не менше 90 грн.
Третейський збір може бути сплачений як грошовими коштами так і в іншому матеріальному еквіваленті, вартість якого встановлюється за взаємною згодою сторін. Для сплати третейського збору в матеріальному еквіваленті сторона повинна подати заяву, яка розглядається Головою суду протягом трьох днів з моменту отримання. Про результати розгляду заяви виноситься мотивована ухвала.
Якщо спір розглядається трьома i більше суддями, розмір третейського збору, що підлягає оплаті, підвищується на 50 % від визначеного вище.
Якщо без залучення до справи іншого Відповідача, справа не може бути розглянута по суті, а цей Відповідач не дає згоди на розгляд спору у Третейському суді, Третейський суд повертає Позивачу 80% суми третейського збору.
Якщо Позивач відкликав позов після надіслання ухвали про розгляд справи, але до першого слухання, Позивачу повертається 50 % суми третейського збору.
Про часткове повернення третейського збору зазначається в ухвалі чи в рішенні Третейського суду.
Як виняток, Голова Третейського суду за заявою Позивача при особливо великій ціні позову (вартості майна), вправі прийняти рішення про зменшення суми третейського збору (витрат).

Стаття 3. Порядок сплати третейського збору у випадку збільшення позовних вимог.
При збільшенні розміру позовних вимог, Позивач повинен доплатити третейський збір, відповідно до нової ціни позову.
У випадку недоплати третейського збору відповідно до нової ціни позову, Третейський суд вправі залишити заяву про збільшення позовних вимог без розгляду.

 

Стаття 4. Третейський збір у випадку зустрічного позову.
До зустрічного позову застосовуються тi ж самі правила щодо обчислення суми третейського збору, що i до первісного позову.

Стаття 5. Витрати сторін на своїх представників.
Витрати сторін у зв’язку з захистом своїх інтересів через представників у Третейському суді несе кожна сторона окремо.
Витрати, понесені стороною на користь якої винесене рішення, у зв’язку з захистом своїх інтересів у Третейському суді через представників, можуть бути покладені на протилежну сторону в тій мiрi, в якій Третейський суд визнає їх обґрунтованими i розумними.

Стаття 6. Розподіл витрат, пов’язаних з вирішенням спору Третейським судом.
Витрати, пов’язані з вирішенням спору Третейським судом, покладаються на сторону, проти якої було винесено рішення, якщо третейською угодою не передбачено інше.
Якщо позов задоволено частково, витрати, пов’язані з вирішенням спору Третейським судом, покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог.
Порядок розподілу витрат, пов’язаних з вирішенням спору Третейським судом, зазначається у рішенні або ухвалі Третейського суду.
У випадку затримок в судовому розгляді, спричинених діями однієї з сторін i не визнаних судом поважними i доцільними, третейський суд може стягнути на користь другої сторони зайві витрати, яких вона зазнала внаслідок недоцільних або несумлінних дій другої сторони.


Copyright MyCorp © 2019